Säker beställning

Integritetspolicy

På mo-mo.gr är vi fast beslutna att respektera och bevara din integritet och uppskattar det förtroende du visar oss. "Integritetspolicyn" och "Cookiespolicyn" är avsedda att säkerställa att alla personuppgifter som samlas in av mo-mo.gr (nedan kallad "webbplatsen") kommer att skyddas, användas, lagras och behandlas av oss i syfte att kommunicera mellan oss och tillhandahålla tjänster, alltid i enlighet med tillämplig lagstiftning om skydd av personuppgifter (förordning (EU) 2016/679).

Du bör vara medveten om att vi samlar in dina uppgifter direkt från dig:


- när du prenumererar på vårt nyhetsbrev.
- när du deltar i tävlingar och utlottningar av priser.
- när du fyller i offertförfrågan eller kontaktformuläret.
- om du vill få personligt anpassade uppdateringar, t.ex. riktade annonser.
- om du kontaktar oss (till exempel via telefon, e-post eller på något annat sätt) för att fråga om någon av våra produkter eller tjänster eller kundtjänst eller för att rapportera ett problem med webbplatsen eller något annat.

Allmänt

Webbplatsen mo-mo.gr ("webbplatsen") informerar dig om policyn för insamling, användning och utlämnande av personuppgifter när du använder vår webbplats och de val du har i samband med dessa uppgifter.


Vi använder dina uppgifter för att behandla dina förfrågningar och förbättra vår webbplats. Genom att använda webbplatsen samtycker du till insamling och användning av information i enlighet med denna policy.


Vårt företags webbplats är utformad för att följa följande nationella och internationella lagstiftning om dataskydd och användarnas integritet:
EU:s dataskyddsdirektiv från 1995 (DPD)
EU:s allmänna dataskyddsförordning 2018 (GDPR)
Att denna webbplats överensstämmer med ovannämnda lagstiftning innebär att denna webbplats överensstämmer med lagstiftning om dataskydd och användarintegritet, som har antagits i andra länder och territorier.

Insamling och användning av information

Vi samlar in olika typer av information för olika ändamål för att tillhandahålla och förbättra vår webbplats för dig.
Vi samlar också in beställningsuppgifter endast för användning och bearbetning av leveransen av beställningen.

Typ av uppgifter som samlas in - Personuppgifter

När du använder vår webbplats kan vi be dig att förse oss med vissa personuppgifter ("Personuppgifter") som kan användas för att kontakta eller identifiera dig för att behandla din begäran eller för att kontakta dig. Den information som registreras och lagras är följande:
Namn, efternamn, e-post, telefon, förfrågningar/meddelanden, cookies och användningsdata.

Användningsdata

Vi kan också samla in information om hur du kommer åt och använder webbplatsen ("Användningsdata").
Dessa användningsdata kan innehålla information som din dators Internetprotokolladress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, de sidor på webbplatsen som du besöker, tid och datum för ditt besök, den tid som spenderas på dessa sidor, enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.

GDPR

Med tanke på internets internationaliserade karaktär och dess volym kan företaget eller dess chefer inte hållas ansvariga för direkta eller indirekta skador eller följdskador som uppstår till följd av användares tillgång till mo-mo.gr eller dess användning, inklusive fall av försumlighet. Användare rekommenderas att använda programvara för att skydda sig mot datorvirus och andra typer av skadlig kod.

Företaget är inte ansvarigt för skador och kostnader som uppstår i samband med användningen av mo-mo.gr eller oförmågan att använda den, av någon person, eller i samband med oförmåga att utföra, fel, utelämnande, avbrott, defekt, försening i drift eller överföring eller systemlinjefel. I händelse av att skada, eller skada eller infektion av elektroniska virus orsakas till datorn eller annat elektroniskt medium som används av en användare för att komma åt / besöka / använda eller ladda ner något material, data, text, bilder, video eller ljud av dess innehåll, ska företaget inte vara ansvarigt på något sätt.

De tjänster som är tillgängliga via webbplatsen tillhandahålls till användarna av e-butiken "i befintligt skick". Företaget garanterar inte att innehållet på mo-mo.gr och kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls kommer att uppfylla användarnas krav och förväntningar. Företaget bär inget ansvar för några rättsliga eller civilrättsliga eller straffrättsliga anspråk i samband med driften eller användningen av mo-mo.gr, eller för någon skada, av något slag, som orsakas antingen av besökare på webbplatsen eller av tredje part.

Företaget är inte ansvarigt eller åtar sig någon form av ersättningsskyldighet för något krav som rör innehållet i mo-mo.gr, inte heller för något fel, enkelt eller förtal, förolämpning, förolämpning, utelämnande, lögn, svordom, pornografi, hädelse, fara eller felaktighet som finns i dess innehåll.

Tillämplig lag och andra villkor

Villkor för samtycke: Vi behandlar dina uppgifter efter att du har gett ditt samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

Rätt till tillgång: Du har rätt att få en bekräftelse från oss om huruvida dina uppgifter behandlas.

Rätt till rättelse: Du har rätt att utan onödigt dröjsmål begära att vi rättar felaktiga personuppgifter som rör dig.

Rätt till radering: Du har rätt att be oss radera personuppgifter som rör dig och vi har en skyldighet att radera personuppgifter utan onödigt dröjsmål.

Rätt att begränsa behandlingen: Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter.

Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att från oss få de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och du har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Användning av data

Webbplatsen mo-mo.gr använder de insamlade uppgifterna för olika ändamål såsom: att tillhandahålla och underhålla webbplatsen, att meddela dig om uppdateringar av webbplatsen, att göra det möjligt för dig att delta i interaktiva funktioner på vår webbplats när du väljer det (kontaktformulär etc.), att tillhandahålla kundsupport, att analysera informationen så att vi kan förbättra webbplatsen.
- Övervakning av användningen av webbplatsen.
- För att identifiera, förebygga och lösa tekniska problem.

Dataöverföring

Vi överför inte dina personuppgifter till tredje part. Din information, inklusive personuppgifter, kan överföras till - och underhållas på - datorer som finns utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion, där dataskyddslagar kan skilja sig från de i din jurisdiktion.
Webbplatsen mo-mo.gr kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter hanteras säkert och i enlighet med denna integritetspolicy och kommer inte att överföra dina personuppgifter till en organisation eller ett land om det inte finns tillräckliga kontroller på plats, inklusive datasäkerhet och annan personlig information.
- Övervakning av användningen av webbplatsen.
- För att identifiera, förebygga och lösa tekniska problem.

Spåra besök på webbplatsen

Liksom de flesta webbplatser använder vår webbplats Google Analytics (GA) för att spåra användarinteraktion.
Vi använder dessa uppgifter för att fastställa antalet personer som använder vår webbplats, för att bättre förstå hur de hittar och använder våra webbplatser och för att se deras väg genom webbplatsen.

Även om GA registrerar data som din geografiska plats, enhet, webbläsare och operativsystem, identifierar ingen av denna information dig personligen.

GA registrerar också din dators IP-adress, som kan användas för att identifiera dig personligen, men Google ger oss inte tillgång till detta.
Vi betraktar Google som en tredje parts personuppgiftsbiträde.

GA använder cookies, som du kan läsa mer om i Googles utvecklarguider. Vår webbplats använder GA:s analytics.js-applikation.

Om du inaktiverar cookies i din webbläsare kommer GA inte att kunna spåra någon del av ditt besök på sidor på denna webbplats.

Webbplatsen mo-mo.gr kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter hanteras säkert och i enlighet med denna integritetspolicy och kommer inte att överföra dina personuppgifter till en organisation eller ett land om det inte finns tillräckliga kontroller på plats, inklusive datasäkerhet och annan personlig information.


- Övervakning av användningen av webbplatsen.
- För att identifiera, förebygga och lösa tekniska problem.

Hur vi lagrar dina personuppgifter:

För din surfning på vårt företags webbplats krävs din personliga information endast om du vill kontakta oss via kontaktformuläret genom vilket du ger oss dina kontaktuppgifter eller som kund i vår onlinebutik.

Elektronisk butik

Din personliga information om dina beställningar lagras enligt följande:
- Bevarande av inaktiva konton / 1 år.
- Behållning av utestående order / 2 veckor.
- Bevarande av felaktiga order / 2 veckor.
- Bevarande av annullerade order / 1 vecka.
- Behåll så att du har en historik över dina beställningar på sidan Konto.

Dataintrång:

Vi kommer att rapportera alla olagliga dataintrång i denna webbplats databas eller någon tredje parts databehandlares databas till alla relevanta personer och myndigheter inom 72 timmar efter intrånget om det är uppenbart att personuppgifter som lagras i en identifierbar form har stulits.

Ändringar i vår integritetspolicy

Sekretesspolicyn kan komma att ändras från tid till annan i enlighet med lagstiftning eller branschutveckling.
Vi kommer inte att uttryckligen informera våra kunder eller webbplatsanvändare om dessa ändringar.
Istället rekommenderar vi att du besöker denna sida med jämna mellanrum för att se om policyn har ändrats.