Сигурна поръчка

Политика за поверителност

В mo-mo.gr се ангажираме да уважаваме и пазим поверителността на личните ви данни, като оценяваме доверието, което ни оказвате. "Политиката за поверителност" и "Политиката за бисквитките" имат за цел да гарантират, че всички лични данни, събрани от mo-mo.gr (наричан по-долу "уебсайт"), ще бъдат защитени, използвани, съхранявани и обработвани от нас за целите на комуникацията между нас и предоставянето на услуги, винаги в съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

Трябва да знаете, че събираме данните ви директно от вас:


- когато се абонирате за нашия бюлетин.
- когато участвате в състезания и тегления на награди.
- при попълване на заявката за оферта или формуляра за контакт.
- ако желаете да получавате персонализирани актуализации, като например таргетирани реклами.
- ако се свържете с нас (например по телефон, електронна поща или по друг начин), за да отправите запитване за някой от нашите продукти или услуги или за обслужване на клиенти, или за да съобщите за проблем с уебсайта или нещо друго.

Обща информация

Уебсайтът mo-mo.gr ("уебсайтът") ви информира за политиките по отношение на събирането, използването и разкриването на лични данни, когато използвате нашия уебсайт, и за избора, който имате във връзка с тези данни.


Използваме вашите данни, за да обработваме заявките ви и да подобряваме нашия уебсайт. Използвайки уебсайта, вие се съгласявате със събирането и използването на информация в съответствие с тази политика.


Уебсайтът на нашата компания е разработен в съответствие със следното национално и международно законодателство относно защитата на данните и неприкосновеността на личния живот на потребителите:
Директива на ЕС за защита на данните от 1995 г. (ДЗД)
Общ регламент за защита на данните на ЕС от 2018 г. (GDPR)
Съответствието на този уебсайт с гореспоменатото законодателство означава, че този уебсайт е в съответствие със законодателството за защита на данните и неприкосновеността на личния живот на потребителите, което е прието в други държави и територии.

Събиране и използване на информация

Събираме различни видове информация за различни цели, за да ви предоставим и подобрим нашия уебсайт.
Също така събираме данни за поръчките само за използване и обработка на доставката на поръчката.

Видове събрани данни - Лични данни

Когато използвате нашия уебсайт, може да поискаме от вас да ни предоставите определена лична информация ("лични данни"), която може да бъде използвана за връзка с вас или за идентифициране, за да обработим вашата заявка или да се свържем с вас. Информацията, която се записва и съхранява, е следната:
Име, фамилия, имейл, телефон, заявки/съобщения, бисквитки и данни за използване.

Данни за използване

Можем също така да събираме информация за начина, по който осъществявате достъп до уебсайта и го използвате ("Данни за използване").
Тези Данни за използване могат да включват информация като адреса на интернет протокола на компютъра ви (напр. IP адрес), типа на браузъра, версията на браузъра, страниците на уебсайта, които посещавате, часа и датата на посещението ви, времето, прекарано на тези страници, идентификатори на устройства и други диагностични данни.

GDPR

Като се има предвид интернационализираният характер на интернет и неговият обем, всякакви преки, последващи, случайни, непреки или косвени щети, произтичащи от достъпа на който и да е потребител до mo-mo.gr или неговото използване, включително в случай на небрежност, не пораждат отговорност на компанията или нейните ръководители. На потребителите се препоръчва да използват софтуер за защита от компютърни вируси и други видове зловреден софтуер.

Дружеството не носи отговорност за вреди и разходи, възникнали във връзка с използването на mo-mo.gr или невъзможността за използването му от което и да е лице, или във връзка с невъзможност за изпълнение, грешка, пропуск, прекъсване, дефект, забавяне на работата или пренос или повреда на системната линия. В случай че бъде причинена повреда, увреждане или заразяване с електронни вируси на компютъра или друг електронен носител, използван от потребителя за достъп/посещение/използване или изтегляне на материали, данни, текст, изображения, видео или аудио материали от съдържанието му, Дружеството не носи никаква отговорност по какъвто и да е начин.

Услугите, достъпни чрез уебсайта, се предоставят на потребителите на електронния магазин "във вида, в който са". Дружеството не гарантира, че съдържанието на mo-mo.gr и качеството на предоставяните услуги ще отговарят на изискванията и очакванията на потребителите. Дружеството не носи никаква отговорност за каквито и да било правни, граждански или наказателни искове, свързани с функционирането или използването на mo-mo.gr, както и за каквито и да било вреди, причинени от посетителите на уебсайта или от трети лица.

Дружеството не носи отговорност и не поема никакви задължения за обезщетение за каквито и да било претенции, свързани със съдържанието на mo-mo.gr, както и за грешки, обикновени или клеветнически обиди, клевети, обиди, пропуски, лъжи, сквернословия, порнография, богохулство, опасности или неточности, открити в съдържанието му.

Приложимо право и други условия

Условия за съгласие: Обработваме вашите данни, след като сте дали съгласието си. Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време.

Право на достъп: Имате право да получите от нас потвърждение дали данните ви се обработват.

Право на коригиране: Имате право да поискате от нас, без ненужно забавяне, да коригираме неточните лични данни, които се отнасят до вас.

Право на изтриване: Имате право да поискате от нас да изтрием лични данни, свързани с вас, а ние сме длъжни да изтрием личните данни без ненужно забавяне.

Право на ограничаване на обработката: Имате право да поискате от нас да ограничим обработката на вашите данни.

Право на преносимост на данните: Имате право да получите от нас личните данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате право да прехвърлите тези данни на друг администратор.

Използване на данни

Уебсайтът mo-mo.gr използва събраните данни за различни цели, като например: да предоставя и поддържа уебсайта, да ви уведомява за актуализации на уебсайта, да ви дава възможност да участвате в интерактивните функции на нашия уебсайт, когато пожелаете (формуляри за контакт и др.), да осигурява поддръжка на клиенти, да анализира информацията, за да може да подобри уебсайта.
- Наблюдение на използването на уебсайта.
- да идентифицирате, предотвратявате и решавате технически проблеми.

Прехвърляне на данни

Не предаваме вашите лични данни на трети страни. Вашата информация, включително Лични данни, може да бъде прехвърлена към - и поддържана на - компютри, разположени извън вашата държава, провинция, страна или друга правителствена юрисдикция, където законите за защита на данните може да се различават от тези във вашата юрисдикция.
Уебсайтът mo-mo.gr ще предприеме всички необходими мерки, за да гарантира, че Вашите данни се обработват сигурно и в съответствие с настоящата Политика за поверителност, и няма да прехвърля Вашите лични данни на организация или държава, освен ако не са налице адекватни мерки за контрол, включително сигурност на данните и друга лична информация.
- Наблюдение на използването на уебсайта.
- да идентифицирате, предотвратявате и решавате технически проблеми.

Проследяване на посещенията на уебсайта

Както повечето уебсайтове, нашият уебсайт използва Google Analytics (GA) за проследяване на взаимодействието с потребителите.
Използваме тези данни, за да определим броя на хората, които използват нашия уебсайт, за да разберем по-добре как те намират и използват нашите уебсайтове и за да прегледаме тяхното пътуване през уебсайта.

Въпреки че GA записва данни, като например вашето географско местоположение, устройство, интернет браузър и операционна система, никоя от тези информации не ви идентифицира лично.

GA записва и IP адреса на компютъра ви, който може да се използва за личното ви идентифициране, но Google не ни дава достъп до него.
Считаме Google за трета страна, която обработва данни.

GA използва "бисквитки", подробности за които можете да намерите в ръководствата за разработчици на Google. Нашият уебсайт използва приложението analytics.js на GA.

Деактивирането на "бисквитките" във вашия интернет браузър ще попречи на GA да проследява каквато и да е част от посещението ви на страниците на този уебсайт.

Уебсайтът mo-mo.gr ще предприеме всички необходими мерки, за да гарантира, че Вашите данни се обработват сигурно и в съответствие с настоящата Политика за поверителност, и няма да прехвърля Вашите лични данни на организация или държава, освен ако не са налице адекватни мерки за контрол, включително сигурност на данните и друга лична информация.


- Наблюдение на използването на уебсайта.
- да идентифицирате, предотвратявате и решавате технически проблеми.

Как съхраняваме вашата лична информация:

За сърфирането ви в уебсайта на нашата компания вашата лична информация е необходима само ако желаете да се свържете с нас чрез формуляра за контакт, чрез който ни предоставяте данните си за контакт, или като клиент на нашия онлайн магазин.

Електронен магазин

Вашата лична информация за поръчките ви се съхранява, както следва:
- Запазване на неактивни акаунти / 1 година.
- Запазване на висящи поръчки / 2 седмици.
- Задържане на грешни поръчки / 2 седмици.
- Съхраняване на отменени поръчки / 1 седмица.
- Поддържайте историята на поръчките си на страницата "Акаунт".

Нарушения на сигурността на данните:

Ще докладваме за всяко незаконно нарушение на базата данни на този уебсайт или на базата данни на трета страна, която обработва данни, на всички съответни лица и органи в рамките на 72 часа от нарушението, ако е очевидно, че личните данни, съхранявани в разпознаваема форма, са били откраднати.

Промени в нашата политика за поверителност

Политиката за поверителност може да се променя периодично в съответствие със законодателството или развитието на индустрията.
Няма да информираме изрично нашите клиенти или потребители на уебсайта за тези промени.
Вместо това ви препоръчваме да проверявате тази страница от време на време за евентуални промени в правилата.